Congres EVP in mineur

Facebooktwittergoogle_plusmail

De Europese Volkspartij (EVP), waarvan CD&V deel uitmaakt, kon op haar congres in Zagreb (20-21 november) alleen maar constateren dat ze sinds de Europarlementsverkiezingen van mei niet meer hetzelfde gewicht heeft. Bovendien is het gewicht binnen de EVP naar het oosten geschoven, in West-Europa is de EVP “slank” geworden. . Daar heeft ze alleen nog het Duitse kanselierschap als hoofdpost.

Het Hongaarse Fidesz is nog steeds geschorst, in januari zou een definitief oordeel vallen. Misschien, want verscheidene partijen vinden het raar dat precies het meest succesrijke lid zou worden uitgesloten. Nu de partijen uit Centraal-Europa, de Balkan en de Baltische staten meer leden in het EU-parlement hebben dan de rest, weegt dat door in het voordeel van Fidesz

De EVP blijft het trouwens niet nauw nemen met de relaties tot uiterst-rechts. Op het congres was ook lid Forza Italia van Silvio Berlusconi. Die vormt de brug met de uiterst-rechtse Lega waarvoor in de EVP geen plaats is, aldus voorzitter Dondald Tusk. Alsof de Lega dat zou gevraagd hebben. En in Italië is en blijft Forza een zeer trouwe partner van de Lega. Samengaan met uiterst-rechts is al lang geen uitzondering meer. De Spaanse PP werkt ongegeneerd samen met Vox. En dan Oostenrijk, Kroatië, Bulgarije…

Dat “oosters” gewicht weegt op de koers van de EVP. De partijen uit Centraal-Europa en de Balkan zien de klimaatopwarming en andere milieuproblemen minder als een prioriteit, de ‘groene’ druk vanuit hun samenlevingen is minder dan in West-Europa.

Zie ook

Berlusconi’s zielige afgang Een kwarteeuw geleden, begin 1994, werd de voetbalkreet ‘Forza Italia’ een partij, opgericht door de rijke zakenman Silvio Berlusconi. Eerste oogmerk: uit handen van de justitie blijven. En dat lukte wonderwel, want Forza Italia won samen met de neof...
Het Europese spel Toegegeven, het was een overtuigende, goed gebrachte speech, die van Ursula von der Leyen in het Europees Parlement op dinsdag ochtend 16 juli. En het heeft geholpen. Weliswaar met de hakken over de sloot, 383 stemmen zijn er 9 meer dan vereist, maar...
EVP trekt lijn voor Orban De EVP heeft dan toch rode lijnen getrokken voor Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban. Omdat ze het al zo bont gemaakt heeft, wordt ze geschorst. Als ze de lijnen (nogmaals) overschrijdt, vliegt ze eruit. Waar Orban misschien wel o...
CD&V voelt zich ongemakkelijk CD&V en CDH, de christendemocraten van dit land, voelen zich ongemakkelijk in het gezelschap van de Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban. Ze dringen er bij de Europese Volkspartij (EVP) op aan die Fidesz aan de kant te schuiven...
De EVP, een Spaanse herberg De Europese Unie houdt afstand van Catalonië. De EU houdt het erbij dat ze zich niet moet mengen in binnenlandse aangelegenheden van een lidstaat. Maar ze heeft wel de bevoegdheid nationale overheden op de vingers te tikken, of zelfs te sanctioneren,...
Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds ‘Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws over trens in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.