Belgen in het Europees Parlement

Facebooktwittergoogle_plusmail

Volgende week gaan de Europese Parlementsleden voor hun laatste plenaire zitting vóór de vakantie naar Straatsburg.

Een aantal topbenoemingen in het Parlement moeten nog geregeld worden.µ

Maar voor een aantal Belgen is er al zekerheid:

Johan Van Overtveldt wordt voorzitter van de Begrotingscommissie

Philippe Lamberts van Ecolo wordt vice-voorzitter van het Parlement

Petra De Sutter van Groen wordt voorzitter van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming

Marie Arena van de PS wordt voorzitter van de Subcommissie Mensenrechten.

Gefeliciteerd!

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice (www.globalsocialjustice.eu) en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ (www.socialcommons.eu ) voor een transformatieve en universele sociale bescherming.