Trump en Berlijn krijgen wat ze willen.

(Wikimedia commons)
Facebooktwittergoogle_plusmail

De NAVO top in Brussel van begin juli 2018 is nu al enkele weken voorbij. De NAVO is in feite een relikwie van de koude oorlog, ze werd opgericht op 4 april 1948. De 29 lidstaten van de NAVO, 27 Europeanen plus de Verenigde Staten en Canada aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, vertegenwoordigen ongeveer 60% van de militaire uitgaven van de wereld. Meer dan de helft hiervan betaalt de Verenigde Staten.

Militaire uitgaven van enkele belangrijke Europese NAVO-lidstaten
Frankrijk : 56,3 miljard $
Duitsland : 43 miljard $
VK: 48,3$
Italië: 28,4 miljard $,
Turkije: 19,6 miljard $,
Spanje: 15,7 miljard $
Noorwegen: 6,3 miljard $
Griekenland: 4,9 miljard $
Rest van Europese lidstaten:–24,4 miljard $  .

Een belangrijke reden voor de constante uitbarstingen van president Trump is dat in zijn ogen de Europese partners van het bondgenootschap hun ‘veiligheid’ laten financieren door de Verenigde Staten, terwijl ze – vooral Duitsland – goede zaken doen met de vijand, dat wil zeggen met Rusland. De New York Times schiet met scherp: de lage Duitse militaire uitgaven bieden andere lidstaten het excuus om het beloofde uitgavenpeil voor defensie niet na te komen.

President Trump ziet de Europeanen trouwens eerder als rivalen. Het VS establishment houdt vast aan zijn voorkeur om Europa te patroniseren, en aan zijn rol als protector en superieure macht van de NAVO. De VS beschouwt het Atlantisch militair bondgenootschap als een belangrijk werktuig voor de Amerikaanse politiek van wereldwijde interventie en dominantie en van de militaire omsingeling van Rusland.

Trump is zich hier op zijn manier zeer bewust van. Daarom wil hij de rol van Duitsland verzwakken in de door Berlijn nagestreefde uitbouw van de Europese Unie. Duitsland zit in de val: bewapent het zich niet verder dan kan Berlijn als grote saboteur van de NAVO aan de schandpaal genageld worden. Houdt Berlijn vast aan Nord-Stream II, dan kan het als gebonden aan Rusland bestempeld worden. Breekt het de overeenkomst met Moskou dan wordt Duitsland meer afhankelijk van duurdere Amerikaanse gasleveringen.

Ook wil Trump het concept van ‘drie zeeën’ kracht bij zetten. Het staat ook gekend als het Baltische, Adriatische en Zwarte Zee Initiatief, een forum waarin een reeks landen gemeenschappelijke punten van interesse bespreken: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië en de Tsjechische Republiek, Het drie-zeeën-initiatief knoopt aan bij het Poolse grootmacht concept van ‘intermarium’, waarin Trump mogelijkheden ziet voor het bevorderen van de Amerikaanse gasexport naar Europa.

President Trumps basislijn ‘America first’ wil de dreigende economische instorting van de VS met alle middelen verhinderen. Met zijn pleidooi voor hogere defensiebijdrage van de Europese NAVO-partners wil hij de Amerikaanse wapenverkoop opdrijven. De NAVO-bijeenkomst was op dit vlak de herhaling van het jaar voordien, met meer dreigend sabelgekletter tegen Rusland, een evolutie die tot grote voldoening leidt bij de oorlogszuchtige fractie.

In het Brusselse NAVO-hoofdkwartier wordt erop gewezen dat ze het met Trumps eisen eens zijn. Er is duidelijk geen enkele Russische bedreiging voor een NAVO-land, maar dat wordt als irrelevant beschouwd in de context van Amerikaanse verkoop van wapens en militaire technologie. Tijdens zijn optreden op de Brusselse top beklemtoonde hij dat de VS verreweg de beste wapenproducent is. De toespraak was een op zich een promotie-evenement voor VS-wapenindustrie. Het was dus niet verrassend dat de aandelenkoersen van de drie grote Amerikaanse wapenfabrikanten die door Trump werd genoemd allemaal met meer dan 10% stegen, Boeing van 340,5 naar 350,79, Northrop Grunman van 311,1 naar 321,73 en  Lockheed Martin van 305,68 dollar naar 350,78. De NAVO is voor de Amerikaanse wapenindustrie een goudmijn.

Alle NAVO-lidstaten samen spenderen vandaag 1 biljoen dollar, dat is 15 keer meer dan Rusland. Er werd beslist om twee nieuwe NAVO-hoofdkwartieren te installeren, een in ULM -Duitsland dat voor snellere NAVO-transporten richting Russische grens  moet zorgen. Het andere hoofdkwartier in Norfolk/VS moet een Cyber-Operations Centrum worden. Het gaat ook om de modernisering van de infrastructuur van de militaire alliantie. Bovendien zullen de tactische Amerikaanse kernbommen in Duitsland, België, Nederland, Italië en Turkije worden gemoderniseerd. Dit is geen investering voor vredeshandhaving want tegelijkertijd wordt er bespaard op het budget voor ontwikkeling.

De NAVO was en is nog steeds de drijvende kracht voor militarisering van de gewillige bondgenoten. Naast het vijandbeeld rond Rusland beschouwt ze het ‘terrorisme’ als een directe bedreiging voor de veiligheid van onze bevolking. De topverklaring bevestigt dat Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, Libië, Jordanië, Het Midden-Oosten, Noord-Afrika, de Westelijke Balkan, Kosovo, Macedonië, Bosnië-Herzegovina tot de legale actieterreinen behoren. De NAVO is niet van plan om hun verdere illegale operaties in de Balkan, in Afghanistan te stoppen, waar de Amerikaanse militaire raids werden goedgepraat als een aanval op de veiligheid van de Verenigde Staten. En waar de NAVO  de nodige hand- en spandiensten levert om ‘vrede, veiligheid en stabiliteit’ te garanderen.

De agressieve aard van de NAVO komt ook sterk tot uiting in de explosieve uitbreiding van het trans-Atlantische bondgenootschap. Sinds de jaren negentig zijn er 13 nieuwe landen toegevoegd, allemaal landen van het voormalige Oostblok. Terwijl de NAVO er niet genoeg van krijgt om steeds opnieuw op het Russisch gevaar te wijzen, zijn de Oost-Europese staten naar de NAVO gesleept. Georgië en Macedonië staan nu op de kandidatenlijst. In de slotverklaring van de NAVO-top is ‘Rusland’ opnieuw het sleutelwoord. Moskou wordt ervan beschuldigd de Euro-Atlantische stabiliteit te ondermijnen. In werkelijkheid is het Westen deze landen systematisch aan het opjutten tegen Rusland.

Het ‘vredelievende Amerika’ heeft zijn militaire uitgaven vanaf 2016 opgedreven met meer dan 25%, het gevaarlijke Rusland heeft vorig jaar zijn militaire uitgaven met 20% procent verminderd van 69,2 miljard $ (2016) naar 55,3 miljard $.

De gevestigde media overtreffen elkaar in kritiek op de Trump verschijning op de NAVO-top in Brussel. De Suddeutsche Zeitung schreef: “Een plunderende groep huurlingen trekt in het zog van Donald Trump door Europa, vernietigt zekerheden en instellingen, breekt zowel vriendschapsbanden als een 70  jaar oude Trans-Atlantische orde.

De ironie wil dat de zeurende Trump in zekere mate in de kaart van Duitsland speelt. De Duitse elite wil duidelijk een drastische verhoging van zijn defensie uitgaven. Al jaren stelt de Duitse regering dat hoe meer de VS zijn financiële inbreng in de NAVO uitgaven wil verminderen, hoe meer de Duitse en Europese krijgsmacht moeten uitgebreid worden. Trumps dreigementen zijn koren op de molen van de Duitse wapenlobby. Dat alles komt overeen met de lijn uitgestippeld door de door Berlijn gefinancierde “Stiftung Wissenschaft und Politiek” in samenwerking met de Munich Security Conference, waarbij ze pleiten voor een grotere rol van de Duitsland en Europese Unie in de militaire en internationale politiek.  De motieven en argumenten van de twee regeringen zijn weliswaar verschillend, maar ze hebben hetzelfde resultaat.