Brief aan doorgeslagen kleuterscholen

Facebooktwittergoogle_plusmail

 

Naar aanleiding van het volgende zotte bericht [interne rapport] ”Indoctrinatie bij kleuters”, gepubliceerd in de Belgische krant, ”Het Laatste Nieuws” schreef ik
onderstaande brief aan de betrokken Belgische kleuterscholen

Aan directie en bestuur van Dr. Ovide Decroly kleuterscholen in Ronse
Met cc aan “Het laatste nieuws”
”HET LAATSTE NIEUWS”

”Ik  zag twee kleuters radicaliseren
O dat was een wonder
‘T was een wonder boven wonder
Dat die kleuters radicaliseren konden
HIHIHI
HAHAHA
Ik stond erbij en ik keek ernaar”

Geacht Bestuur en Directie
Geachte Redactie van ”Het Laatste Nieuws”,

Denkende, dat ik nu wel alles gehoord had over [ik heb het niet over ”echte” gevallen, die er natuurlijk ook zijn] vermeende ”radicalisering” bij moslims sinds de 11 september hysterie, ben ik toch nog bijna van mijn stoel gevallen van pure verbazing, toen het volgende artikel uit ”Het Laatste Nieuws” op mijn email-mat viel: ”RADICALISERING BIJ KLEUTERS: ”ZE NOEMEN
KLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HEN MET VINGER OVER DE KEEL”

Eerst dacht ik, dat het hier om een grap ging, ook al is 1 april al een tijdje geleden voorbij, maar bij enige research begreep ik, dat het ”for real” was. Er stond in ”Het Laatste Nieuws” een intern rapport genoemd ”Indoctrinatie bij kleuters”, dat ik helaas niet heb kunnen inzien, maar ik kreeg er een aardig beeld bij door de voorbeelden, die ”de juf” [heb verder geen gegevens over deze kleuterschoolleerkracht] opnoemde en ik vroeg mij [en dat meen ik!] af, welke Islamofoob hier aan het werk was geweest: Dit zijn de illustere voorbeelden, waarmee deze ‘juf” kwam aanzetten.

Ik citeer ”Het Laatste Nieuws”:
”Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan.”

“‘NOU EN” was het eerste, dat door mij heen ging: Niet alleen worden legitieme religieuze redenen vermengd met orthodoxie, met radicalisering heeft dit niets, maar dan ook niets, te maken! Ik zal het uitleggen:
VOORBEELD EEN
”Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen”

Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen past misschien niet in het leerplan [hoewel… kleuters…COME ON], maar kan legitiem zijn en er valt tenminste over te praten.
Vrijdag is namelijk [voor wie onder u dat niet weet] de gebeds- en Moskee-dag voor moslims, net zoals zondag dat is voor christenen en zaterdag voor Joden. Het kan in een bepaalde setting [maar echt niet de kleuterschool, COME ON] lastig zijn als een leerling niet naar school komt, maar dat kan in goed overleg worden opgelost door extra huiswerk etc. Of er kan een of twee uur vrij worden gegeven om naar de Moskee te gaan.

Ik kan mij niet voorstellen, dat de meeste ouders niet voor een dergelijke oplossing zouden openstaan. Het is met zoals zoveel natuurlijk ook, hoe je mensen benadert. Maar nogmaals, met ”radicalisering” heeft dat niets te maken!
VOORBEELD TWEE
“Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging”

In dat geval [probleem met de schooltelevisie] zou ik zeggen: Bespreek dat met de ouders. Ik ken de aard van het schooltelevisie programma niet, maar van de ouders mag een bepaalde mate van flexibiliteit worden verwacht. Daarnaast echter hoort u als school ook rekening te houden met
en respect te tonen voor andere culturele achtergronden, wat vertaald dient te worden in wat u wel of niet van de schooltelevisie laat zien. Samenspraak met de ouders dus, maar een kind thuishouden, omdat bepaalde schooltelevisieprogramma’s niet passen in de levensovertuiging van de ouders, kan ik toch bezwaarlijk ”radicalisering” van kleuters/ouders noemen.

Of, en laat u dit goed bezinken: Noemt u het ook radicalisering als streng katholieke of [maar dat komt in België minder voor] streng protestantse ouder hun kinderen thuishouden omdat een schooltelevisieprogramma hen niet aanstaat? Ik denk het niet. Als mijn veronderstelling juist is, discrimineert u dus: Want wat voor u [dan] een probleem is bij islamitische kinderen, is dat niet bij niet-islamitische kinderen, waarmee u islamitische kinderen al in een bepaalde hoek plaatst.

VOORBEELD [EN] DRIE:

”Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan.”

Deze voorbeelden hebben inderdaad te maken met een mixture van cultureel conservatisme en religieuze orthodoxie en heeft [waarschijnlijk] te maken met de opvattingen van de ouders
[kan ook zijn, dat de kleuters het van een volwassenengesprek hebben opgepakt en op zichzelf projecteren]  en dat kan [maar niet op de kleuterschool zeg, COME ON] bespreekbaar worden
gemaakt, maar ook hier weer: Wat heeft dat in vredesnaam met ”radicalisme” te maken?

Wanneer er kinderen uit een streng katholiek milieu iets dergelijks zouden zeggen [wat zeer wel mogelijk is] benoemt u dat dan ook als radicalisme? Weer: Ik dacht het niet. Want: When everything is said and done: Wat is radicalisme nu eigenlijk: Het is, naar mijn opinie, het kweken van een voedingsbodem voor een gedachtegoed, in welks kader terroristische handelingen’
en daden niet alleen worden geaccepteerd, maar gestimuleerd en tenslotte hoogstwaarschijnlijk in daden worden omgezet.

Nu kan ik een hele discussie met u beginnen, waarin ik aantoon dat terrorisme [militaire aanvallen op BURGERS, NIET op militaire objecten, dat zijn legitieme strijdmiddelen], hoe verwerpelijk ook voor een belangrijk deel zijn getriggered door Westerse overheersing en door het Westen gevoerde oorlogen , en dat je grotendeels de [westerse] slachtoffers van terrorisme in de media ziet, en niet de burgerslachtoffers, die het Westen in Azie en Afrika maakt, maar dat is hier niet van belang en daarover mag u natuurlijk ook anders denken.

Hier is van belang, dat u niet alleen als ”radicalisering” benoemt wat het niet is, maar dat u het in het belachelijke trekt door er een leeftijdsgroep [kleuters] bij te betrekken, die nog half in een fantasiewereld leeft en die met terrorisme/radicalisering even veel te maken heeft als u en ik met de planeet Pluto.

Bovendien zijn de andere ”voorbeelden” die u van de zogenaamde ”radicalisering” bij kleuters noemt, ronduit ridicuul:

“Ze noemen andere kinderen ‘varkens’ en ‘ongelovigen’. Met de vinger over de keel maken ze moordbewegingen.”

Ja, misschien weinig fraai, maar iedereen, die weleens over een schoolplein heeft gelopen, hoort ”Pief paf poef”, Speelgoedgeweren en pistooltjes worden ook in de winkel verkocht en wat dacht u van ”Indiaantje spelen” waarin Indianen worden afgeslacht [wat ook daadwerkelijk in de VS gebeurd is]. Is daarbij dan ook sprake van ”radicaliseren” en zou u ook zeggen: Een potentiële Breivik terrorist, gesteld, dat het om blanke, Westerse kleuters gaat? Weer: Ik dacht het niet.

Zwarte Piet racisme en racisme in het algemeen

En daarbij erger ik mij aan de hypocrisie, waarvan ik u niet in eerste instantie beschuldig [ik ken u verder niet wat dit aangaat], maar die wel in de Westerse samenleving iedere keer weer de kop opsteekt: Hoeveel zwarte kleuters in [in dit geval] Nederland worden niet door blanke mede kleuters gepest met het racistische karikatuur ”Zwarte Piet’‘ of gewoon racistisch bejegend [wat helaas al bij kleuters kan beginnen, zeker wanneer de ouders een racistisch wereldbeeld hebben]. Zou u dan ook van ”radicalisering” bij blanke kleuters spreken? Zou u dan ook denken: Dat kunnen weleens een James Alex Fields Jr worden? [de neonazi, die in Charlottesville een terroristische  aanslag pleegde, die Heather Heyer het leven kostte]. Volgens mij niet.

Storm in een glas water

Helaas is uw interne rapport over ”Indoctrinatie bij kleuters” in de media een eigen leven gaan leiden en terecht heeft de directeur van uw onderwijsgroep, de heer Moulart er zijn zorg over uitgesproken, dat de media het hebben opgeblazen en het ”een storm in een glas water” genoemd.
Nou mag dat zo zijn [berichten in de media gaan wel vaker een eigen leven leiden], maar onverlet blijft, dat u als leiding een dergelijk intern rapport GESCHREVEN hebt en dat is al bezwaarlijk genoeg: U bent etiketten als ”radicalisering” gaan opplakken op een groep kinderen tussen 3 en 6 jaar, die gedeeltelijk nog in een fantasiewereld leven en toeten nog blazen weten van het echte terrorisme, behalve hysterische sensatie [gelukkig maar].

Daarbij hebt u voor die leeftijdsgroep gebruikelijke [pief paf poef] uitingen, religieuze opvattingen en cultureel conservatisme door elkaar gegooid en het in dit geval onzinnige predikaat ”radicalisme” op geplakt. Want-hoe vaak moet het nog gezegd worden, leeft de overgrote meerderheid van ”religieus fundamentalistische” moslims vreedzaam en heeft met radicalisme/terrorisme NIETS VAN DOEN!

Bovendien hebt u zich schuldig gemaakt aan discriminatie: Want als het hier om ”Indiaantje spelen” van blanke kleuters was gegaan, was er -en dat durf ik wel met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid te zeggen- vast geen rapport geschreven ”Indoctrinatie [radicalisering] bij [blank westerse] kleuters”. Hebt u wel zo’n rapport geschreven, stuurt u het mij dan vooral toe! In dat geval zou u WEL gelijke gevallen gelijk behandelen: Maar ook in dat  geval zou ik zeggen: Waarom associeert u een minder fraai spelletje met radicalisering
naar toekomstige, potentiele John Chivington’s (Amerikaanse massaslachter Indianen]. Ook dan zou het nergens op slaan.

TENSLOTTE

We leven in gevaarlijke, uitdagende tijden. Tijden, waarin racisme, populisme en fascisme in Europa [maar ook de VS] helaas oprukken. Tijden van stigmatisering en terreur hysterie.
Natuurlijk bestaat terreur, net zoals zijn triggeraar, Westerse overheersing, hegemonie-oorlogen in de wereld. Maar laten we het dan benoemen, waar het is en ook vooral WESTERS terrorisme, zoals van Breivik en James Alex Fields Jr niet vergeten. Maar het focussen op een groep, de moslims, die toch al collectief Kop van Jut zijn na iedere terreuraanslag, hoe vaak ze ook afstand nemen  is niet alleen gevaarlijk en unfair, maar ook in hoge mate discriminerend. Dat u daaruit dan nog eens kleuters pikt, vind ik bizar en Kafkaeaans.

En daarom: STOP DIE TERREUR HYSTERIE
IEMAND MOET DIT STOPPEN!
Daarom geef ik graag een voorzet: Ga weer lesgeven en laat iedereen in zijn waarde.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam