Gedrag Amsterdamse burgemeester tegenover vluchtelingen meer dan schokkend

Amsterdam Vluchthaven
Facebooktwittergoogle_plusmail

Als ik in de plaats van de Amsterdamse burgemeester van der Laan was, zou ik mij diep schamen, want zijn houding tegenover vluchtelingen in Amsterdam is meer dan schokkend. Eerst op last van de burgemeester verdreven uit Tentenkamp Notweg [we spreken van 2012] [1], daarna keer op keer verdreven uit door de burgemeester verketterde ”politieke activisten [2] gekraakte locaties.

Teveel om op te noemen. De Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtflat, Vluchtpark [3] , Vluchtmarkt. [4] En dan is er nog  de Vluchtgarage in Zuid-Oost,  waar een groep vluchtelingen zit, die niet terecht kon in de hieronder te noemen Vluchthaven, omdat zij niet op de geregistreerde lijst van Vluchtelingenwerk stonden. Vooralsnog worden zij niet verdreven, maar de Stadsdeelraad Zuid-Oost weigert hen te voorzien van basale voorzieningen als elektriciteit en stromend water. [5] Het College voor de Rechten van de Mens heeft de situatie daar als ”mensonwaardig” gekwalificeerd en de Gemeente opgeroepen om de ergste nood te verhelpen. [6] Tot nu toe nog niet gebeurd. Naast het Stadsdeel Zuid Oost, draagt de burgemeester hiervoor verantwoordelijkheid.

Vluchthaven

De enige ”opvang” die de burgemeester bood, was de voormalige gevangenis aan de Havenstraat, de Vluchthaven, maar met als voorwaarde, dat de vluchtelingen ”meewerken aan individuele oplossingen van het probleem”. Dit zijn twee valkuilen De eerste, dat zo het verzet als groep wordt gebroken. Maar vooral, dat ze in vele gevallen moeten ”meewerken aan terugkeer”.  [7] En dat is nu juist het punt, waar het om draait.

De positie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen

Want om wat voor groep gaat het eigenlijk. Het gaat om een groep van grotendeels uitgeprocedeerde vluchtelingen, die sinds 2012 in Amsterdam actie voert om aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie. Voor een deel mensen, die eerder uit Tentenkamp Ter Apel waren verdreven [8] en van wie een deel [dus ook uitgeprocedeerde vluchtelingen] naar Den Haag was afgezakt en daar opvang had gekregen in de Sacramentskerk. Waar ze binnenkort trouwens ook uit moeten. [9]

Deze uitgeprocedeerden zijn afkomstig uit landen, waar de situatie hetzij extreem onveilig is, hetzij oorlog is [Irak, Afghanistan, Somalië, Eritrea etc]. [10] Ze kunnen dus niet terug, maar hebben hier ook geen recht op elementaire basisvoorzieningen, zoals eten, drinken en een dak boven je hoofd. Amnesty International meldt ook, dat er naast deze groep van uitgeprocedeerden, mensen zijn, die [ik citeer Amnesty] ”eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen” [11]

Normale zaken, zou je zeggen, maar niet voor het inhumane Nederlandse asielbeleid, die trouwens ook liggen verankerd in de Internationale Verdragen, [12] maar waar Nederland altijd vrolijk overheen is gewalst. Ondanks het feit, dat Nederlandnu recentelijk [2013] is teruggefloten door het Europees Comite voor Economische en Sociale Rechten [13], worden deze elementaire voorzieningen nog steeds niet gegeven, omdat Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven [ook wel door critici ”Fred de Vluchtelingenjager genoemd], lak heeft aan het ECSR. [14]

Deze mensen verkeren dus in een wanhopige situatie. Terug kunnen ze niet [en dat zou ook niet moeten, iedereen heeft recht op veiligheid en een normaal bestaan], maar hier worden ze van alle voorzieningen afgesneden.

Vervolg treurspel Vluchthaven

Toen bleek, dat de uitgeprocedeerde vluchtelingen, terecht, niet wilden en konden voldoen aan de eis van ”inzet tot terugkeer” [15] , sloeg de burgemeester, die beweerde ”er te zijn voor de vluchtelingen” [16] een minder vriendelijke toon aan. De vluchtelingen moesten de Vluchthaven ontruimen [17] en toen dat niet gebeurde, omdat ze immers geen dak boven hun hoofd hadden [18], spande de burgemeester een rechtszaak aan, waarbij hij ook nog zo laag bij de grond was om de mogelijke kosten van de ontruiming op de vluchtelingen te willen verhalen. [19]

Oproepen en een brief van Amnesty om te zorgen voor een verblijfplaats voor deze vluchtelingen, waarbij ook werd gepleit voor de vluchtelingen in de Vluchtgarage [20], haalden niets uit. De burgemeester bleef halsstarrig. Grappig hé, dat van der Laan de vluchtelingen al die tijd ´´vrienden´´ bleef noemen. [21] Ik ken van der Laans opvatting van ´´vriendschap´´, natuurlijk niet, maar bij mijn weten geef je vrienden geen onderdak onder chantage en afpersing, bedreig je ze met een rechtszaak, als ze niet doen wat je zegt en smijt je ze zonder een boterham of cent de straat op. Want dat is wat van der Laan deed.

Zwerftocht gaat door

De vluchtelingen hebben de ontruiming niet afgewacht en vertrokken uit de Vluchthaven, met de bedoeling in het Oosterpark neer te strijken. En geloof het of niet: ondanks de stromende regen en het feit, dat zij verder geen dak boven hun hoofd hadden, dreigde de politie [in opdracht van hogerhand natuurlijk] met ontruiming. [22] Je [de burgemeester/zijn vervanger de loco burgemeester de SP’er Ivens] moet maar durven.

Ze vertrokken weer in de stromende regen, tot de Muiderkerk haar deuren opende. [23] Wat een verschil met de ”vriendschap” van de burgemeester! Daarna vonden ze een tijdelijke verblijfplaats in het leegstaande pand ”De Linnaeushof”, dat werd gekraakt. [24] Het werd ”Vluchtopvang” genoemd. [25] Hoe ”tijdelijk” zou al spoedig blijken.

Van Vluchtopvang naar Vluchtschool

Maar de vreugde was kort en duurde van 9 juli tot 16 augustus. De eigenaar van het pand stapte naar de rechter en werd in het gelijk gesteld. [26] AT5 citeert uit de rechtbankuitspraak “Het zijn schrijnende omstandigheden, maar dit betreft een maatschappelijk probleem, dat niet kan worden afgewenteld op de schouders van pandeigenaren die hun pand op enig moment  niet gebruiken.”’ [27]

En dat is nu precies waar het om gaat. Nog los van de eventuele harteloosheid van pandjeseigenaren is het natuurlijk een probleem van de politiek in Den Haag in de eerste plaats. Maar ook van de Gemeentelijke Overheid. Het sollen met kwetsbare uitgeprocedeerde vluchtelingen is een schandaal en uit den boze.

Vluchtschool, maar voor hoe lang?

Uiteraard waren de vluchtelingen radeloos [28], maar inmiddels hebben ze onderdak gevonden in de gekraakte Vluchtschool. [29] Aangezien de school eigendom is van de Gemeente, zou dit dan de kans zijn voor burgemeester van der Laan, deze groep een fatsoenlijk dak boven hun hoofd te bieden, met de elementaire basisbehoeften, waarop ieder mens, ”legaal” of niet, een fundamenteel recht heeft. Sowieso al een schande, dat Amnesty International hem daarop moet wijzen. [30] Grotere schande nog, dat hij dit [nog] niet ter harte heeft genomen.

In ieder geval is een lichtpuntje, dat Gemeente coalitiepartij de SP (Socialistische Partij) een oproep heeft gedaan er samen met de linkse oppositie [GroenLinks en PvdA] voor te ijveren, de Vluchtschool niet te ontruimen. [31] De redenatie erachter lijkt een begin van fatsoenlijk beleid: Laat de vluchtelingen zolang in de Vluchtschool, totdat er een legale opvang voor hen is gekomen. Hiermee lijkt de SP een beetje goedgemaakt, dat de opdracht [door loco burgemeester Ivens] was gegeven, het Tentenkamp  in het Oosterpark [nadat ze uit de Vluchthaven hadden moeten vertrekken] te laten ontruimen. . Maar liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zou je zeggen, maar er is een valkuil, vandaar mijn formulering ”lijkt”. Daniel Peters [fractievoorzitter van de SP], merkt namelijk op, ik citeer hem  uit een Parool artikel. [32] “Wij vinden dat de uitgeprocedeerde asielzoekers moeten meewerken aan de volgende stap op weg naar hun vertrek, maar willen de groep niet kwijtraken in de onzichtbaarheid van bijvoorbeeld Zuidoost, waar ze kwetsbaar zijn,’ zegt fractievoorzitter Daniël Peters van de SP.”

Twee zaken bevallen mij hier niet aan. Hij laat zich denigrerend uit over Zuid-Oost waar ze ”kwetsbaar” zouden zijn [alsof dat in andere buurten niet zo zou kunnen zijn]. Maar wat erger is, is dat hier toch weer wordt aangestuurd op mogelijke terugkeer, wat ik proef in de zin “de volgende stap op weg naar hun vertrek”. Die linkse oppositie lijkt dus te kiezen voor een tijdelijke opvang en veiligheid, niet een situatie, waarbij deze mensen definitief recht op veiligheid en een normaal bestaan krijgen, wat in hun land van herkomst niet mogelijk is. Het blijft dus onzeker.

Verantwoordelijkheid landelijke politiek en burgemeester

De strijd voor de doodnormaalste zaken als een dak boven je hoofd, eten en drinken en permanente  veiligheid door de vluchtelingen en hun supporters is nog lang niet ten einde. De Nederlandse Staat wil hen uitzetten. Waarnaartoe? Naar war stricken Irak, waar al sinds de VS-bezetting een strijd op leven en dood woedt en ISIS nu dood en verderf zaait? [33] Naar Somalië, waar een burgeroorlog woedt en het onveiligheid troef is? [34] Naar Eritrea, dat een politiestaat is? [35] Naar Afghanistan, waar oorlog en criminaliteit hoogtij viert? [36]

En ga zo maar door. Uit die landen komen mensen, met wier mensenlevens sinds jaar en dag wordt gesold.  Dat is de verantwoordelijkheid van de landelijke politiek en in het bijzonder de Staatssecretaris van Justitie, Teeven. Maar als een dergelijke groep opgejaagden naar je stad komt, wat doe je dan als burgemeester? Juist, NIET wat burgemeester van der Laan doet, hen opnieuw verdrijven, chanteren en zonder basale voorzieningen door de stad laten zwerven, zonder veiligheid en toekomst.

Die mensen bied je veiligheid, eten en drinken en opvang. Niet voor even, maar permanent. Dat is geen daad van heiligen. Dat is een kwestie van normaal fatsoen. En dat kan de burgemeester doen. Ik ben benieuwd, hoe lang deze mensen nog moeten rondzwerven, voordat zij uitzicht krijgen op een leven.

EPILOOG

Zoveel vragen de vluchtelingen niet. Slechts de kans, hier in veiligheid een bestaan op te bouwen. Iets waarop ieder mens recht heeft en waarover niet jaar in jaar uit actie zou moeten worden gevoerd.

Ik eindig met de beste woorden, die op de vluchtelingen van toepassing zijn, een Quote van Malcolm X. Dat de bestuurders zich dit mogen aantrekken: “We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”. Quote Malcolm X

GEEN MENS IS ILLEGAAL!

Voetnoten:

[1] TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

[2] BURGEMEESTER HEKELT POLITIEK ACTIVISME/ BURGEMEESTER ALS VERLENGSTUK INHUMAAN ASIELBELEID/REACTIE OP AT5 ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/burgemeester-hekelt-politiek-activismeburgemeester-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/

[3] ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULI VERTREKKEN/RECHTBANK SCHENDT HUMANITAIRE RECHTSREGELS/REACTIE OP AT5 ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/asielzoekers-vluchthaven-moeten-voor-9-juli-vertrekkenrechtbank-schendt-humanitaire-rechtsregelsreactie-op-at5/

[4] NU.NL ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTMARKT VERLATEN 3 JULI 2014

http://www.nu.nl/binnenland/3818992/asielzoekers-moeten-vluchtmarkt-verlaten.html

[5] PAROOL STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE 18 DECEMBER 2013 http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3564352/2013/12/18/Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgarage.dhtml

STROOM  BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/ BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOST ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/stroom-blijft-uit-in-vluchtgaragebrief-aan-leden-stadsdeel-zuid-oost/

[5] AT5 VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES 23 NOVEMBER 2013

http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

[6] COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG 18 JUNI 2014

https://mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig

[7] AT5 VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES 23 NOVEMBER 2013

http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

AT5 VAN DER LAAN: ”VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN” 15 APRIL 2014

http://www.at5.nl/artikelen/125706/van-der-laan-vluchthaven-moet-vervolg-krijgen

”Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomen omdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?”

ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHT JOKE KAVIAAR 3 JUNI 2014

http://www.jokekaviaar.nl/ontruiming-vluchthaven.html

[8] NRC TENTENKAMP TER APEL ONTRUIMD, 117 MENSEN OPGEPAKT 23 MEI 2012 http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/23/tentenkamp-ter-apel-ontruimd-117-mensen-opgepakt/

[9] OMROEP WEST VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK 17 JULI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/17-07-2014/vluchtelingen-moeten-weg-uit-haagse-sacramentskerk

RECHT OP BESTAAN ALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG

http://rechtopbestaan.org/alarm-voor-vluchtelingen-den-haag/

[10] AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET OP STRAAT ZETTEN 4 JULI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[11] AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET OP STRAAT ZETTEN 4 JULI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[12] ”The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.”

Article 11, INTERNATIONAL CONVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[13] PKN VOORLOPIGE VOORZIENING VOOR HUMANE BEHANDELING VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN TOEGEWEZEN 31 OCTOBER 2013

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorlopige-voorziening-voor-humane-behandeling-ongedocumenteerden-toegewezen.aspx?r=o

DOORBRAAK.EU EUROPEES COMITE SCHIET OPNIEUW GAT IN UITSLUITINGSREGELS

http://www.doorbraak.eu/europees-comite-schiet-opnieuw-gat-uitsluitingsregels/

[14] ”Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft aangegeven geen gehoor aan die voorlopige beslissing te geven. Het ministerie zegt in de krant dat uit de uitspraak van de Duitse rechter geen conclusies over het Nederlandse stelsel kunnen worden getrokken, omdat het maar over één uitspraak gaat van een lagere rechter. Ook heeft Nederland zich in de zaak niet kunnen verweren.”

NU.NL DUITSE RECHTER VINDT NEDERLANDS ASIEL MENSONWAARDIG 10 MEI 2014

http://www.nu.nl/buitenland/3771948/duitse-rechter-vindt-nederlands-asiel-mensonwaardig.html

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER JOKE KAVIAAR 9 JANUARI 2014

http://www.jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html

[15] VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN 31 MEI 2014

http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/

PERSBERICHT WE ARE HERE – HAVENSTRAAT AMSTERDAM 31-5-2014 De vluchtelingen van We Are Here , die vandaag de voormalige gevangenis in de Havenstraat moesten verlaten, hebben besloten niet te vertrekken. Redenen hiervoor zijn dat terugkeer naar hun land van herkomst geen optie is. Al willen mensen terug, ze kunnen niet omdat hun land niet veilig is. Bovendien is een groot aantal vluchtelingen nog bezig een verblijfsvergunning te krijgen. Alle vluchtelingen zijn, na twee jaar van hot naar her te moeten, hetzij lichamelijk, hetzij psychisch, te ziek om op straat te overleven. Velen hebben hiervoor ook al jaren zonder papieren in Nederland getracht te overleven en in vluchtelingendetentie gezeten. Burgemeester Van der Laan heeft zich zeer ingespannen de dakloze vluchtelingen te steunen, en daar zijn de vluchtelingen hem ook zeer dankbaar voor. Nu echter stelt hij dat te veel vluchtelingen niet meewerken aan hun terugkeer. Hetgeen nooit het doel van deze pilot is geweest. 1. In het Rapport van Vluchtelingen Werk Nederland staat zeer duidelijk dat het asielbeleid niet sluitend is en beter en zorgvuldiger moet worden. Veel van de uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn slachtoffer van een onzorgvuldige asielprocedure waarbij de bewijzen van bv. hun identiteit of land van herkomst, te zwaar is. (VWN Rapportage over uitvoering individuele hulpaanbod aan Vluchtkerkbewoners,11 sept 2013). 2. Het gros van de vluchtelingen die onder de huidige regels niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning komt uit landen die onveilig zijn en waarheen mensen niet kunnen terugkeren of kunnen worden uitgezet. Dit wordt bevestigd door rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International. Een reden om te blijven is dat de ‘pilot’ die door de gemeente is gestart, nog niet is afgerond: a. veel vluchtelingen zijn nog met hun advocaten aan het werk met hun asielprocedure; b. de feitelijke activiteiten samen met Vluchtelingen Werk om aan verblijf of terugkeer te werken zijn pas na 4 maanden (van de zes) gestart en zijn dus pas twee maanden aan de gang; c. een onafgemaakte en afgebroken pilot sorteert geen effect; e. in de doelstellingen van de pilot, die door de gemeente zijn vastgesteld, staat dat de gemeente actie zal ondernemen als mensen buiten hun schuld niet terug kunnen. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Op straat te moeten overleven is inhumaan. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van het Europees ECSR (European Committee Social Rights 25-10-2013). Ook Amnesty International heeft gisteren in een verklaring gesteld dat Het Nederlandse asielbeleid er nooit toe mag leiden dat mensen zonder toegang tot basisvoorzieningen op straat komen te staan. Vooral voor kwetsbare mensen, die al medische of psychische problemen hebben, kan dit grote schade opleveren. De vluchtelingen van We Are Here blijven in de Vluchthaven tot er een menselijke oplossing is gevonden voor hun probleem. Zij vragen Nederlanders en Amsterdammers, die in het verleden zo hartverwarmend hun solidariteit hebben betoond, opnieuw hun solidariteit en steun te betuigen.

AT5 ASIELZOEKERS BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN 31 MEI 2014

http://www.at5.nl/artikelen/128592/asielzoekers-vluchthaven-besluiten-niet-te-vertrekken

[16] AT5 FELLE BURGEMEESTER/IK BEN ER VOOR DE VLUCHTELINGEN! 2 MAART 2014

http://www.at5.nl/artikelen/122692/vd-laan-1

[17] AT5 UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVEN VERLATEN 28 MEI 2014

http://www.at5.nl/artikelen/128434/uitgeprocedeerde-asielzoekers-moeten-vluchthaven-verlaten

[18] VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN 31 MEI 2014

http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/

AT5 ASIELZOEKERS BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN 31 MEI 2014

http://www.at5.nl/artikelen/128592/asielzoekers-vluchthaven-besluiten-niet-te-vertrekken

´´Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.´´

[19] GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN 6 JUNI 2014

http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[20] AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET OP STRAAT ZETTEN 4 JULI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

AMNESTY INTERNATIONAL AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN 13 JUNI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

[21] ´´’Als dat echt zo blijft, dan zou ik dat teleurstellend vinden, want we hebben natuurlijk gewoon afspraken’, zegt Van der Laan. ‘Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.’

AT5 VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN 1 JUNI 2014

http://www.at5.nl/artikelen/128624/van-der-laan-teleurgesteld-in-asielzoekers-vluchthaven

[22] AT5 POLITIE ZAL VLUCHTELINGEN WEGSTUREN UIT OOSTERPARK 9 JULI 2014

http://www.at5.nl/artikelen/130941/politie-zal-vluchtelingen-wegsturen-uit-park

[23] AT5 ASIELZOEKERS BREKEN TENTENKAMP OOSTERPARK OP 9 JULI 2014

http://www.at5.nl/artikelen/130945/asielzoekers-breken-tentenkamp-oosterpark-op

[24] AT5 ASIELZOEKERS NU IN LINNAEUSHOF 10 JULI 2014

http://www.at5.nl/artikelen/130973/asielzoekers-nu-in-linnaeushof

NO BORDER VLUCHTOPVANG GEOPEND: WIJ ZIJN HIER KRAAKT LINNAEUSHOF 4

https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

[25] NO BORDER VLUCHTOPVANG GEOPEND: WIJ ZIJN HIER KRAAKT LINNAEUSHOF 4

https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

[26] AT5 ASIELZOEKERS MOETEN PAND LINNAEUSHOF VERLATEN 13 AUGUSTUS 2014

http://www.at5.nl/artikelen/133049/asielzoekers-moeten-pand-linnaeushof-verlaten

[27] AT5 ASIELZOEKERS MOETEN PAND LINNAEUSHOF VERLATEN 13 AUGUSTUS 2014

http://www.at5.nl/artikelen/133049/asielzoekers-moeten-pand-linnaeushof-verlaten

[28] AT5 WANHOPIGE VLUCHTELINGEN ZOEKEN  NIEUW KRAAKPAND 15 AUGUSTUS 2014

http://www.at5.nl/artikelen/133192/wanhopige-vluchtelingen-zoeken-nieuw-kraakpand

[29] HET PAROOL VLUCHTELINGENGROEP VINDT ONDERDAK IN SCHOOL IN ZUID 18 AUGUSTUS 2014

http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3720435/2014/08/18/Vluchtelingengroep-vindt-onderdak-in-school-in-Zuid.dhtml

[30] AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET OP STRAAT ZETTEN 4 JULI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

AMNESTY INTERNATIONAL AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN 13 JUNI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

[31] AT5 SP WIL DE VLUCHTSCHOOL NIET ONTRUIMEN 17 AUGUSTUS 2014

http://www.at5.nl/artikelen/133235/sp-wil-de-vluchtschool-niet-ontruimen

[32] HET PAROOL VLUCHTGROEP BLIJFT HOOFDPIJNDOSSIER VOOR AMSTERDAM 18 AUGUSTUS 2014

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3720602/2014/08/18/Vluchtgroep-blijft-hoofdpijndossier-voor-Amsterdam.dhtml

[33] HUMAN RIGHTS WATCH IRAQ: ISIS ABDUCTING, KILLING, EXPELLING MINORITIES 19 JULY 2014

http://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-abducting-killing-expelling-minorities

[34] HUMAN RIGHTS WATCH SOMALIA: BIG PROMISES, SCANT CHANGE 21 JANUARY 2014

http://www.hrw.org/news/2014/01/21/somalia-big-promises-scant-change

HUMAN RIGHTS WATCH SOMALIA: WOMEN SHOULDN’T LIVE IN FEAR OF RAPE 13 FEBRUARY 2014

http://www.hrw.org/news/2014/02/13/somalia-women-shouldn-t-live-fear-rape

[35] AMNESTY INTERNATIONAL

A CATALOGUE OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS CONTINUE IN ERITREA DESPITE COMMITMENTS MADE DURING UN HUMAN RIGHTS REVIEW 25 JUNE 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR64/002/2014/en/dbd2b4ff-65a2-4deb-91e5-2edb793d3235/afr640022014en.pdf

[36] AMNESTY INTERNATIONAL TOO MANY MISSED OPPORTUNITIES: HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN UNDER KARZAI 4 APRIL 2014

http://www.amnesty.org/en/news/too-many-missed-opportunities-human-rights-afghanistan-under-karzai-2014-04-04