Uitpers nummer 60

APP protesteert tegen ondertekening akkoord met IsraŽl


door Actieplatform Palestina

Op 14 december ondertekenden minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, en zijn IsraŽlische collega Silvan Shalom een bilateraal akkoord inzake douaneaangelegenheden tussen IsraŽl en BelgiŽ. Het Actieplatform Palestina (APP) toont zich daarover uitermate verbaasd. Het APP vraagt minimaal dat BelgiŽ een evaluatie van de IsraŽlische politiek in de bezette gebieden houdt, met name over de niet-naleving van het associatieakkoord met de EU, over het manifest en op grote schaal schenden van de mensenrechten, het niet uitvoeren van VN-resoluties en de weigering zich terug te trekken uit de bezette gebieden, vooraleer nieuwe akkoorden af te sluiten.

In juli jl. stemde BelgiŽ in met een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die de lidstaten oproept maatregelen te nemen om IsraŽl ertoe te bewegen het recent advies van het Internationaal Gerechtshof na te leven. Deze zomer gaf het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te kennen dat de bouw van de muur in de bezette Palestijnse gebieden in strijd is met het internationaal recht en dient te worden afgebroken. Nu moeten we vaststellen dat BelgiŽ met woorden de bouw van de muur door IsraŽl afkeurt, maar in daden IsraŽl niets in de weg legt, integendeel.

Vanuit Europa en de Verenigde Naties is er al meermaals gewezen op de IsraŽlische mensenrechtenschendingen en het niet nakomen van internationale verplichtingen. Zo stemde het Europees Parlement op 10 april 2002 een resolutie die de opschorting vraagt van het EU- Associatieakkoord met IsraŽl, wat trouwens door onze toenmalige minister van Buitenlandse Zaken is gesteund.

Het gebrek aan internationale druk zorgt er voor dat de situatie voor de Palestijnse bevolking dramatisch blijft. Onlangs publiceerde het Euromediterrane Mensenrechtennetwerk (EMHRN, een groep van 80 mensenrechtenorganisaties uit Europa, IsraŽl en de Arabische wereld), een rapport waarin nog maar eens gewezen wordt op de talrijke IsraŽlische mensenrechtenschendingen in de bezette gebieden maar ook tegen de Palestijns-Arabische minderheid in IsraŽl zelf. Een EMHRN-delegatie van IsraŽlische en Palestijnse mensenrechtenactivisten heeft in een bezoek aan de Europese instellingen gevraagd dat er vanuit Europa acties komen die een einde kunnen maken aan de mensenrechtenschendingen. Volgens het EMHRN vergemakkelijkt de lakse houding van de EU en haar lidstaten de IsraŽlische mensenrechtenschendingen .

Het APP vindt het dan ook bijzonder vreemd en ongepast dat ons land in dergelijke omstandigheden akkoorden sluit met de IsraŽlische regering. Onze regering geeft een absoluut verkeerd signaal en laat uitschijnen dat ons land het niet zo nauw neemt met het internationaal recht en de mensenrechten. Ons land moet juist politieke druk uitoefenen zodat IsraŽl ertoe wordt aangezet zich als een normale rechtsstaat te gedragen.

Het APP herhaalt dat het van de Belgische regering vraagt om maatregelen te nemen om:

  1. ervoor te zorgen dat de IsraŽlische regering het advies van het Internationaal Gerechtshof navolgt en de Muur afbreekt;
  2. een politieke sanctie tegen IsraŽl te treffen en het Associatieakkoord op te schorten;

  3. een internationale beschermingsmacht te sturen;

  4. alle import en export van wapens tussen BelgiŽ en IsraŽl op te schorten

 

Namens het Actieplatform Palestina

Wim Leysens,
CoŲrdinator APP
0495-71.02.54
info@actieplatformpalestina.be

Koen Stuyck
Persverantwoordelijke
Algemeen Secretariaat
Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 vzw
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
BelgiŽ
tel: +32 2 536 11 51 * GSM +32 496 80 78 93
fax: +32 2 536 19 10
e-mail: Koen.Stuyck@11.be
website: www.11.be

(Uitpers, nr. 60, 6de jg., januari 2005)

Mail dit artikel door naar uw vriend(en)Mail dit artikel door naar uw vriend(en)

Print dit artikelPrint dit artikel

Facebook

S N E L I N D E X

Uitpers nr. 60


Copyright (C) 1999 - 2020. All rights reserved. Voor overname artikels of informatie: Contacteer de redactie